default_mobilelogo

3

เกี่ยวกับเรา

franzecompany
บริษัท ฟรานซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายพาสต้าชนิดต่างๆ มาเป็นเวลา 22 ปี เราเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยที่ผลิตพาสต้าในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นของแห้ง เช่น เส้นสปาเก็ตตี้ (Spaghetti), เฟตตูชินี่ (Fettuccine), ลิงกุยนี่ (Linguini), ลาซันย่า (Lasagna) และมักกะโรนี (Macaroni) และพาสต้าของสดชนิดต่างๆ เช่น ราวิโอลี่ (Ravioli), ทอร์เทลีนี่ (Tortellini), แคนเนลโลนี่ (Cannelloni)

     ใบรับรอง

บริษัท ฟรานซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้ผลิตเส้นพาสต้าชนิดต่างๆ ที่มีโรงงานผลิตตั้งอยู่ในประเทศไทย ผ่านการรับรองจาก GMP และฮาลาล และยังเป็นพาสต้าเพียงยี่ห้อเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองจาก อย.