default_mobilelogo

3

พาสต้า ราวิโอลี่


ผักโขม & รีคอตต้าชีส
น้ำหนัก 11-13 กรัม/ชิ้น , ขนาด 4 ซม. x 5 ซม.

ผักโขม & รีคอตต้าชีส (แป้งเขียว)
น้ำหนัก 11-13 กรัม/ชิ้น , ขนาด 4 ซม. x 5 ซม.

เนื้อ
น้ำหนัก 11-13 กรัม/ชิ้น , ขนาด 4 ซม. x 5 ซม.

ไก่
น้ำหนัก 11-13 กรัม/ชิ้น , ขนาด 4 ซม. x 5 ซม.

ฟักทอง
น้ำหนัก 11-13 กรัม/ชิ้น , ขนาด 4 ซม. x 5 ซม.

เห็ดหอม
น้ำหนัก 11-13 กรัม/ชิ้น , ขนาด 4 ซม. x 5 ซม.

แป้งมะเขือเทศ
น้ำหนัก 11-13 กรัม/ชิ้น , ขนาด 4 ซม. x 5 ซม.

พาสต้า ราวิโอลี่ ปู (ขนาดเล็ก)
น้ำหนัก 29 กรัม/ชิ้น , ขนาด 8 ซม.

พาสต้า ราวิโอลี่ (ดำ) กุ้ง & หน่อไม้ & รีคอตต้าชีส
น้ำหนัก 29 กรัม/ชิ้น , ขนาด 8 ซม.พาสต้า แอนโนโลตี้


ฟักทอง & พาเมซานชีส

ผักโขม & รีคอตต้าชีสพาสต้า แคนเนลโลนี่


ผักโขม & รีคอตต้าชีสพาสต้า ทอร์เทลลีนี่


ผักโขม & รีคอตต้าชีส

เห็ดหอม & รีคอตต้าชีส

ไก่ยอกชี่ มันฝรั่ง


มันฝรั่ง

บีทรูท

ผักโขม